Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương - chuyên cung cấp các dịch vụ Đấu giá tài sản, tư vấn thủ tục liên quan đến đưa tài sản ra đấu giá theo đúng quy trình thủ tục của Pháp luật.

CÁC GÓI DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN MÀ ĐẠI DƯƠNG CUNG CẤP

Với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong nhiều năm hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực Đấu giá Tài sản, Đại Dương có thể tự tin đưa ra các gói dịch vụ đấu giá tài sản đa dạng các loại hình tài sản:

Tài sản Công
Là loại tài sản yêu cầu giấy tờ, thủ tục phức tạp hơn các loại tài sản khác. Đại Dương sẵn sàng tư vấn cho Khách hàng những thủ tục hoàn chỉnh nhất.
Tìm hiểu thêm
Tài sản Quyền sử dụng đất
QSDĐ là một trong những loại TS được đấu giá nhiều nhất trong hoạt động đấu giá hiện nay, có giá trị lớn và thu hút được sự quan tâm của nhiều KH.
Tìm hiểu thêm
Tài sản Thi hành án
TS thi hành án là loại tài sản đặc thù, yêu cầu nhiều loại giấy tờ pháp lý. Ở Đại Dương, chúng tôi đã thực hiện đấu giá hàng trăm hồ sơ THA các loại.
Tìm hiểu thêm
TS tịch thu phương tiện
Là những loại tài sản vi phạm hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý như: Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường, Hải quan...
Tìm hiểu thêm
Tài sản Bảo đảm
Cũng là một trong những loại TS được đưa ra đấu giá khá nhiều trong nền kinh tế thị trường. Để đưa TSBĐ ra đấu giá cần một số loại giấy tờ đặc trưng.
Tìm hiểu thêm
Các loại tài sản khác
Ngoài các loại TS kể trên, Đại Dương còn cung cấp các dịch vụ đấu giá: Tài sản là khoản nợ xấu các tổ chức tín dụng, TS của các tổ chức - cá nhân...
Tìm hiểu thêm