Thông báo đấu giá QSD 74 lô đất ở tại KDC Bắc Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên – Đại Dương Group
Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương - chuyên cung cấp các dịch vụ Đấu giá tài sản, tư vấn thủ tục liên quan đến đưa tài sản ra đấu giá theo đúng quy trình thủ tục của Pháp luật.

Thông báo đấu giá QSD 74 lô đất ở tại KDC Bắc Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên

Tổng giá khởi điểm:
66.289.200.000 VNĐ
Tiền đặt trước:
250.000.000 VNĐ & 350.000.000 VNĐ/ 01 lô đất
Tiền mua Hồ sơ
500.000 VNĐ/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất
NGÀY ĐẤU GIÁ
Ngày 07/11/2021
Đấu giá 74 lô đất ở KDC Bắc Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
* Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: đến 16 giờ 30 phút ngày 04/11/2021.
* Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 03/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 05/11/2021.
* Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 07/11/2021 tại Hội trường Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang – Địa chỉ: TDP Nông Lâm, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.
🆘 Lưu ý: Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên chuyển về tầng 7-Tòa Liên cơ quan-UBND huyện Việt Yên